Khách sạn Sapa Freesia

Vườn treo, 470 Điện Biên Phủ , Sapa, Lào Cai., Sapa Xem bản đồ